Kontakt - Hotjet Slovakia Kontakt - Hotjet Slovakia

Čistá, teplá voda pomocou prietokového ohrevu!

Pili by ste vodu z podobne špinavého pohára?
Tu vidíte ako vyzerá vnútrajšok bojlera po 15tich rokoch prevádzky.
Bojler po 15 rokoch prevadzky
Legionella pneumophylis (Legionela)

Legionella pneumophylis (Legionela) je baktéria, ktorá žije a množí sa vo vodnom prostredí pri optimálnej teplote 25 - 45°C. Obvykle žije v tzv. mŕtvych kútoch potrubia alebo pod usadeninami na vnútorných stenách potrubia alebo zásobníkov, ktoré sa vytvára z oxidov železa a vodného kameňa.

Nebezpečenstvom pre človeka je vdýchnutie aerosolu kontaminovanej vody napríklad pri sprchovaní. Ak má človek oslabený imunitný systém (starí a chorí ľudia, pooperačný stav atď.), Dôjde po vniknutí baktérie Legionella do organizmu k rýchlemu rozvoju zápalu pľúc, ktorý môže končiť aj smrťou. Úmrtnosť pri nakazení legionelou je v priemere 15%, ale pri neliečení až 80% u osôb s oslabenou imunitou.

Zásobníkový ohrev TUV v bojleri má niektoré nevýhody. Napríklad sa vďaka neustálej výmene vody vo vnútri zanáša usadeninami a kaly, môžu v ňom vznikať kolónie baktérií. Tieto problémy eliminuje prietokový ohrev vody!

Výbornou alternatívou je prietokový ohrev TUV, kedy sa ohreje iba vykurovacia voda a tá následne odovzdá teplo úžitkovej vode v doskovom výmenníku.

Tento spôsob so zásobníkom je u iných dodávateľov dosť drahý, ale Hotjet ako zvyčajne cenu obrátil hore nohami.


Výhody prietokového ohrevu:

 • minimalizované problémy s legionelou
 • nie je bojler, nie je čo čistiť
 • odpadajú problémy s magnéziovoú anódou
 • jednoduchá integrácia, viac zdrojov tepla vrátane soláru
 • vyššia životnosť
 • ľahká servisovateľnosť
 • 10cm izolácie znížia tepelné straty oproti 5cm u bojlerov
 • ekonomickejšiu prevádzku pri ohreve z tepelného čerpadla
 • presná regulácia teploty, odpadá obmedzovač teploty na výstupe
 • jednoduchý odťah prebytkov tepla z nádrže do vykurovacieho systému
 • kombináciou objemov veľkosti nádrže a výmenníkov získate nekonečné množstvo variantov


Popis schémy: Tepelné čerpadlo, solár, elektropatróna alebo kotol na tuhé palivo ohrievajú akumulačný zásobník s bežnou vykurovacou vodou na požadovanú teplotu. Pri odbere teplej vody v sprche, vo vani, v umývadle sa zopne prietokový spínač FS. Na základe zapnutej FS regulácie sa spustí obehové čerpadlo Q34 a sleduje teplotu na výstupe na snímači B38. Podľa požiadavky upravuje množstvo cirkulovanej vykurovacej vody zmenou výkonu obehového čerpadla Q34, tak aby bola dodržaná požadovaná teplota na snímači B38. Do systému je možné podľa potreby integrovať cirkuláciu. FS spína pri prietoku väčšom ako 2l/min.Bolo by hlúpe umrieť na infekciu, ktorá vás napadne pri umývaní špiny!