Kontakt - Hotjet Slovakia Kontakt - Hotjet Slovakia

Príslušenstvo:
Úžitková voda / s prietokovým ohrevom TÚV

Čistá, teplá voda pomocou prietokového ohrevu!


Legionella pneumophylis (Legionela) je baktéria ktorá žije a množí sa vo vodnom prostredí pri optimálnej teplote 25-45oC. Obyčajne žije v tzv. mŕtvych kútoch potrubí alebo pod usadeninami na vnútorných stenách potrubí alebo zásobnikov, ktoré sa vytvárajú z oxidov železa a vodného kameňa.

Nebezpečím pre človeka je vdýchnutie aerosolu kontaminovanej vody napr. pri sprchovaní. Ak má človek oslabený imunitný systém (starší a chorí ľudia, pooperačný stav a pod.) príde po vdychnutíbaktérie Legionella do organizmu k rýchlemu rozvinutiu zápalu pľúc, čo môže skončiť až smrťou. Umrtnosť pri nakazení legionelou je v priemere 15%, ale pri neliečenej nákaze je to až 80% u ľudí s oslabenou imunitou.

Zásobníkový ohrev TÚV v bojleroch prináša aj niektoré nevýhody. Napríklad sa vďaka neustálej výmene vody vo vnútri zanáša usadeninami a kalom a môžu v ňom vznikať kolónie baktérií. Tieto problémy eliminuje prietokový ohrev vody! Vynikajúcou alternatívou je prietokový ohrev TÚV, keď sa zohrieva iba vykurovacia voda, ktorá následne odovzdá svoje teplo úžitkovej vode v diskovom výmenníku. Tento spôsob so zásobníkom je u iných dodávateľov dosť drahý, ale HOTJET ako obyčajne postavil ceny na hlavu.

Výhody prietokového ohrevu

 • minimalizované problímy s legionelou
 • nie je bojler, takže nie je čo čistiť
 • odpadajú problémy s magnéziovou anódou
 • ľahká integrácia viacerých zdrojov tepla, vrátane solárneho
 • vyššia životnosť
 • jednoduchá servisovateľnosť
 • 10cm izolácie zníži teplotné straty proti 5cm
 • ekonomickejšia prevádzka pri ohrievaní z tepelného čerpadla
 • presná regulácia teploty, odpadá obmedzovač teploty na výstupe
 • ľahké odčerpanie prebytkov tepla z nádrže do vykurovacieho systému
 • kombináciou objemov nádrže a výmenníkov získate nekonečné množstvo variácií

Popis schémy: Tepelné čerpadlo, solár, elektronáboje alebo kotol na tuhé palivo ohrievajú akumulačný zásobník s bežnou vykurovacou vodou na požadovanú teplotu. Pri odbere teplej vody v sprche, vani, umývadle sa zopne prietokový spínač FS. Na základe zopnutiej FS regulácie sa spustí obehové čerpadlo Q34 a sleduje teplotu výstupu na čidle B38. Podľa požiadaviek upravuje množstvo cirkulovanej vykurovacej vody zmenou výkonu obehového čerpadla Q34 tak, aby bola dodržaná požadovaná teplota na čidle B38. Do systému je podľa potreby možné integrovať cirkuláciu. FS zopína pri prietoku väčšom ako 2l/min.

Bolo by hlúpe zomrieť na infekciu, ktorá vás napadne pri umývaní špiny!