Kontakt - Hotjet Slovakia Kontakt - Hotjet Slovakia

Tepelné čerpadlo vzduch-voda (vnútorná inštalácia) HOTJET I

HOTJET I

Posledná genrácia tepelných čerpadiel HOTJET I má vysokú funkčnosť pri veľmi malých rozmeroch. Konštruktéri HOTJET vtesnali celé čerpadlo len do celkového pracovného priestoru 0,5m2 HOTJET I sa inštaluje vo vnútri domu, v pivncici, garáži alebo v technickej miestnosti. Vonkajší vzduch je privádzaný a odvádzaný vzduchovodmi cez stenu. Všetky modely sú vybavené reguláciami SIEMENS. Kryt je vyhotovený z nerezového plechu alebo z galvanizovaného plechu s komaxitom. Sériová výroba je predpokladom vysokej kvality prisúčasnom zachovaní priaznivej ceny.

Výhody vnútornej jednotky : Tepelné čerpadlo nie je vystavené vplyvom vonkajšieho prostredia(voda, sneh), úniky tepla zostávajú v dome, čiastočne je možné využiť teplo nahromadené v pivnici (odsávanie vzduchu vysušuje priestor). Je možné odoberať teplo z odpadového vzduchu rekuperácie / ventilácie, predhrievať vzduch solárnym systémom a odpad kondenzácie vyviezť do kanalizácie. Hluk jednotky je tlmený stenou a aerodynamický hluk je tlmený vzduchovodmi.

Technická špecifikácia