Kontakt - Hotjet Slovakia Kontakt - Hotjet Slovakia

Príslušenstvo:
RVS41, RVS61 pre tepelná čerpadlá


Regulátory RVS41 a RVS61

v tepelných čerpadlách HOTJET

Od správne nastavenej reguláce očakávate, že funguje
aj bez Vašej starostlivosti.
Vašou jedinou úlohou je pridať alebo ubrať požadovanú teplotu
v miestnosti, prepnúť druh prevádzky vykurovacieho systému
(napr. ak odchádzate na dovolenku) prípadne zapnúť či vypnúť
ohrev úžitkovej vody. Pre tieto funkce musíte vedieť iba otočit
kolieskom alebo stlačiť jedno tlačítko.

Ovládánie reguláce je také ľahké, že ho zvládne hádam aj váš pes.

Tepelné čerpadlo HOTJET je vybavené buď štandardným regulátorom Siemens RVS41 alebo väčším - RVS61. Regulátory sa prakticky lišia len počtom vstupov a výstupov. Dodávaná regulácia má zabudované algoritmy pro riadenie:

  • všetkých prevádzkových a bezpečnostných prvkov tepelného čerpadla
  • ohrevu teplej úžitkovej vody (TÚV)
  • bivalentného (doplnkový) zdroja v 3 stupňoch
  • nabíjanie a vybíjanie akumulačnej nádrže
  • solárneho systému (1 alebo 2 polia) a až 3 spotrieb (AKU, TÚV, bazén)
  • ohrevu bazéna
  • viaceokruhového vykurovacieho systému vrátane zmiešavacích ventilov
  • dvojtrubkového alebo štvortrubkového okruhu chladenia
  • v tepelných čerpadlech zem-voda a voda-voda je možnost riadenia pasívneho chladenia

Výhodou sú aj tieto štandardné funkcie

Možnosť spojenia až 16 systémov (tepelné čerpadlá, plynové kotly, kotly
na pevné palivá…) do kaskády.
Regulátor má vstup pro HDO.
Tepelné čerpadlo možno riadiť rôznymi druhmi externých žiadostí
(požiadavok 0–10 V, na teplotu, na chlad, na zapnutie…).
V prípade, že zapojenie kotolne prerastie možnosti jedného regulátora, nie je
problém cez zbernicu pripojit druhý, tretí, štvrtý - hoci aj iného typu,
napr. RVS63, RVS46 a riadit ďalšie prvky, napr. kotol na tuhé palivá alebo
pri 40 regulátore až 80 zmiešavacích okruhov.
Jediným obmedzením je len vaša fantázia.

Okrem iných je možný aj niektorý spôsob spravovania a nastavovania

LOKÁLNY Z POČÍTAČA CEZ USB DIAĽKOVÁ SPRÁVA CEZ WEBOVÝ PREHLIADAČ Z INTERNETU OVLÁDANIE Z MOBILU CEZ SMS

Prevedenia dodávky regulácie

Modely i, w, s

Môžete si vybrať z dvoch možností:

1) Regulátor je inštalovaný vo vnútri tepelného čerpadla v jeho rozvodnici.

2) Regulátor je inštalováný externe v rozvádzači RZ1, ktorý si môžete nechať u nás vybaviť ďalšími prvkami podľa požiadaviek – silovým ovládáním bivalencie, ohrevom TÚV. S tepelným čerpadlom je rozvádzač prepojený systémovými káblovými zväzkami.

Modely e, ask

Regulácia a silové ovldádanie tepelného čerpadla a dalších prvkov kotolne je vždy v externom rozvádzači, ktorý si môžete nechať u nás vybaviť dalšími prvkami podľa požiadaviek – silovým ovládáním bivalencie, ohrev TÚV. S tepelným čerpadlom je rozvádzač prepojený systémovými káblovými zväzkami.