Kontakt - Hotjet Slovakia Kontakt - Hotjet Slovakia

Príslušenstvo: SWEP

SWEP

Z histórie SWEPu

Firma byla založená malou skupinkou, ktorá pracovala na vývoji letovaných výmenníkov pri Alfa Laval v roku 1983. Od tých čias sa doslova z garáže dostala na trhy vo viac ako 50-tich krajinách. Výrobné závody majú vo Švédsku, Švajčiarsku, Malajzii, Slovensku, Číne aj USA. Dnes je SWEP samostatnou firmou v rámci globálnej spoločnosti Dover Corporation.


Nakupujte doskové výmenníky od priekopníka technológie letovaných doskových výmenníkov, švédskej firmy SWEP.
Využitie doskových výmenníkov je široké, pokiaľ požadujete konkrétnu aplikáciu konkatujte nás, radi vám ponúkneme
vhodný produkt a to na základe výpočtu, ktorý spracujeme vo firemnom výpočtovom programe.
SWEP vyrába letované jednofázové výmenníky, kondenzátory, výparníky ale taktiež najmenšie rozoberateľné doskové
výmenníky MINEX.
Hotjet používa v tepelných čerpadlách letované doskové výmenníky švédskej firmy SWEP. Tieto výmenníky dodávame,
mimo iného aj pre: ohrev TÚV, solárne systémy a pasívne chladenie v systémoch s tepelnými čerpadlami a inde.